Kategori: Versionshantering

Versionshantering

Processen att ta fram grafiskt material kan vara ganska lång och bestå av flera steg. Det kan vara svårt för alla parter som skall ta del av detta…