Här visas exempel på trycksaker som jag varit delaktig i.

JCI Congressinvitation

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Broschyr: JCI Congressinvitation, omslag
Broschyr: JCI Congressinvitation, exempeluppslag 1
Broschyr: JCI Congressinvitation, exempeluppslag 2

Öresundskonsortiet

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Broschyr: Öresundskonsortiet, omslag på 4 språk
Broschyr: Öresundskonsortiet, exempeluppslag 1
Broschyr: Öresundskonsortiet, exempeluppslag 2