När du fotograferar med en digital kamera sparas bilden i antingen JPG eller i RAW-format. Det finns fördelar och nackdelar med båda formaten. I denna artikel diskuterar vi JPG vs RAW vid fotografering.

Mobilkameror fotograferar automatiskt i JPG-format medan systemkameror är mer flexibel.

Fördelar med JPG

  • Filen tar inte så mycket lagringsutrymme
  • Bilden är färdig direkt

Nackdelar med JPG

  • Bilden framkallas automatiskt
  • JPG-formatet är förstörande

Fördelar med RAW

  • Man kan själv bestämma hur man vill framkalla bilden

Nackdelar med RAW

  • Filen tar mycket lagringsutrymme

JPG-formatet

JPG är ett komprimerande förstörande format som används för bilder i både tryckt och digitalt media. 

Sammtidigt som du tar bilden aktiveras ett program i mobiltelefonen som analyserar motivet. Detta beräknar bildens innehåll utifrån ett antal algoritmer och skapar blixtsnabbt en bild som anses bäst.

JPG-komprimering

En av fördelarna med JPG är att det inte tar mycket plats på hårddisken. Anledningen är att formatet är komprimerande. När bilden sparas i kameran så används en destruktiv komprimerings-metod. Detta innebär att bilden minskas i storlek. Nackdelen är att information försvinner permanent jämfört med det som fastnade på kameralinsen. Varje gång man sparar en fil i JPG-format raderas information från det som tidigare fanns. Detta kallas för destruktiv komprimering. Vilket innebär att bilden får sämre och sämre kvalitet för varje gång den sparas över.

TIFF-formatet

För rättvisans skulle bör det också nämnas att det finns ett tredje format som vissa kompaktkameror kan spara i, TIFF. Fördelen med detta format är att det inte är förstörande men det tar i gengäld mer plats, dock inte lika mycket som RAW. När bilden fotograferas framkallas den automatiskt av kameran på samma sätt som JPG, men istället sparas den i TIFF-format. Vilket gör att man kan spara om och redigera samma bild fler gånger utan att förlora bildinformation. Det finns ett tillval till detta format som möjliggör icke förstörande komprimering. Detta heter LZW och måste väljas manuellt i samband med sparning.

RAW-formatet

Om man fotar med en systemkamera kan man välja att spara i RAW-format. Detta gör att all bildinformation som fastnar på kamerans lins sparas. Fördelen med detta är att du efteråt kan framkalla bilden så som du vill ha den. Eftersom RAW-bilden innehåller mycket bilddata kan man få fram information som man vid första anblicken inte trodde fanns.

Exempel

Om man exempelvis har tagit en bild när det var mörkt ute kan man få fram objekt som med ögat var svårt att uppfatta vid fototillfället. Man kan också förtydliga en dramatisk himmel. Sammanfattningsvis kan man säga att en bild som haft dåliga förutsättningar vid fototillfället kan ”räddas” tack vare de olika framkallningsmöjligheterna som erbjuds.

Framkallning

Till skillnad från JPG och TIFF-formaten så är RAW-bilder inte framkallade. Detta måste man göra manuellt innan man använder bilden. När bilden har framkallats skapas en kopia som hädanefter används. Originalet, RAW-filen används endast när man framkallar om bilden. Adobe Photoshop, Lightroom, Apples Bilder och Affinity Photo är några exempel på populära bildbehandlingsprogram som framkallar RAW-bilder.

Mörkrum

Man jämför RAW-formatet med fotofilm som fanns i analoga kameror. Och framkallningen jämför man med mörkrummet som fotostudion använde för att framkalla. 

Lagringsutrymme

All data i RAW-formatet gör att det tar mycket lagringsutrymme, vilket är en stor anledning till varför detta inte är vanligt med mobilkameror. Dock går utvecklingen framåt och nu finns det möjlighet att välja RAW i nyare modeller. I systemkameror använder man externa kompakt-minne som kopplas in vilket gör att bristen på utrymme inte är lika problematiskt. Dessa minnen är lätthanterliga och har stor kapacitet.

Både RAW och JPG

Om man väljer att fotografera i RAW-format kan man med många systemkameror också välja att spara bilden i JPG samtidigt. Vilket gör att du kan få en viss uppfattning om hur den blev innan framkallningen. Bilden kan med fördel också skickas vidare till uppdragsgivaren som skissbild. 

Bevisunderlag

Eftersom RAW-bilden skapas samtidigt som man trycker av kan man säga att det är ett original. Det går inte att skapa en RAW-fil från ett externt dataprogram vilket gör att det inte går att manipulera en RAW-fil. Detta innebär att det rent teoretiskt skulle hålla som bevisunderlag.