Processen att ta fram grafiskt material kan vara ganska lång och bestå av flera steg. Det kan vara svårt för alla parter som skall ta del av detta att förstå var i processen materialet befinner sig. Här reder jag ut de olika stegen och tipsar om en lösning på hur man kan göra så att det fungerar för alla.

Steg 1 – Skisser

När grafikern/producenten får ett uppdrag att ta fram ett nytt material börjar processen. Det första steget är oftast att göra några skisser.

Steg 2 – Förslag

Ifrån skisserna väljer grafikern sen ut de han/hon tycker är bäst som visas för uppdragsgivaren som förslag.

Steg 3 – Korrektur

När båda är överens om vilket förslag man skall jobba vidare med börjar korrektur-rundorna. Det kan bli en del rundor innan alla är nöjda. En runda består av att grafikern skickar ett dokument till den som fått uppgift att korrekturläsa materialet. Denne kommenterar och skickar därefter tillbaka dokumentet med kommentarer.

Steg 4 – Tryckversion

När man är överens skapas en tryckversion som skickas till tryckeriet, oftast som PDF.

Versionshantering olika steg
Versionshantering olika steg

Inte alltid en linjär process

Stegen ovan förklaras i en linjär process, men det är inte ovanligt att man mitt i processen måste gå tillbaka ett eller två steg. Till exempel om man kommit till korrektur kan uppdragsgivaren plötsligt få för sig att de inte är nöjda med förslaget man tidigare valt. Då får man börja om från steg 2, ibland till och med starta om helt från steg 1.

Lösningen

Använd en kombination av bokstäver och siffror för att beskriva vilket steg och version dokumentet handlar om. Om dokumentet nyss kommit till korrektursteget kan man döpa det till ”produktnamnS3F2K1”.

Detta är ingen rocket science. Det är helt upp till dig och ditt företag hur ni tar hand om denna process. Huvudsaken är att den finns dokumenterad och att den är enkel att förstå för alla inblandade parter och att den genomförs konsekvent.