Här kommer ett antal tips och tricks som du kan använda för att skapa en professionell föreläsning. Några handlar om hur du agerar på själva föreläsningen, medan andra är mer inriktade på presentationen.

Innehåll

Struktur

En struktur berättar hur de olika delarna är ordnade inbördes och hur de förhåller sig till varandra.

En presentation bör ha en enkel struktur och den bör inte förändras mellan sidorna för att inte förvilla åhöraren. Det är viktigt att förstå hur vi tänker. Varje ny sak vi får se analyseras av hjärnkontoret utan att vi tänker på det. Men ju fler olikheter och element som finns att bearbeta desto jobbigare blir det. Detta blir extra viktigt när det gäller just presentationer eftersom fokus bör vara på föreläsaren.

– En presentation med enkel struktur gör det lätt att hänga med och man behöver inte tolka om varje sida.

Luft (2xM)

Det är viktigt att det finns luft så att läsaren skall kunna andas. Psykologer och beteendevetare är överens om att detta gör budskapet lättare att ta till sig. Det finns två olika parametrar som man jobbar med, dessa är marginaler samt mellanrum.

Marginaler

Marginaler är den tomma yta runt det samlade innehållet. Det är viktigt att marginalerna är väl tilltagna så att läsaren känner att det finns luft. Budskapet skall visas i sidans centrum där man automatiskt riktar sin blick. Ju längre ut på sidorna man kommer desto mindre uppmärksamhet får det.

Tips!
Se till att lägga in stödlinjer för marginaler direkt på dokumentets mallsida och håll dig till dessa när du skapar presentationen. Undantag för bilder / färgplattor som ligger direkt i kanten eller fyller hela sidan.

Mellanrum

Mellanrummet är det tomma utrymmet som finns inne i området där allt innehåll finns. Detta område kallas satsyta. Det är viktigt att det finns luft mellan de olika elementen. Hur mycket mellanrum man skall ha beror på hur de förhåller sig mot varandra. Exempelvis är mellanrummet mindre för en bild och tillhörande text eftersom de hör ihop. Medan mellanrummet till nästa objekt bör vara större för att tydligt visualisera detta.

Exempel på olika mellanrum
Exempel på olika mellanrum

Kioskläge

En presentation skall alltid hållas i helskärmsläge. Man skall aldrig lämna presentationen under en föreläsning. Det anses oproffsigt att behöva gå in i datorn och leta upp dokument eller annat under en föreläsning. Förbered dig och skapa ett sätt då ett sådant tillfälle skulle kunna dyka upp, utan att lämna helskärmen.

En presentation är linjär. Det vill säga den går från första sidan till sista. Föreläsaren har strukturerat upp sitt tal i en speciell ordning och skapat presentationen utefter detta. I normala fall vill föreläsaren inte ändra detta.

Men det finns undantag. Framförallt när det gäller större presentationer. Istället för att föreläsaren skall bläddra fram eller tillbaka med piltangenterna eller fjärrkontrollen, eller i värsta fall lämna helskärmsläget – så kan man lägga in en navigation.

Detta kan göras på olika sätt. Vissa program kan skapa en så kallad dold navigation som gör att den visas först när man går över ett visst område med pekaren. Om man vill ha navigationen synlig föreslås istället så kallade “breadcrumb”. Detta innebär att sidornas namn visas horisontellt efter varandra med skiljetecken mellan. Fördelen är att detta inte tar mycket plats och är enkelt att förstå samt lätt att navigera.

Rörelse

Det är alltid trevligt med rörelse om detta görs måttligt och i rätt sammanhang. Det får inte ta för mycket tid. 

Animeringar

Med hjälp av animeringar kan man göra presentationen mer pedagogisk. Undvik däremot animeringar för effektens skull. Detta tillför oftast ingenting. Om man vill förklara en komplex metod som till exempel hur en motor fungerar, kan animering göra det enklare att förstå.

Diagram

Diagram kan vara svåra att ta till sig, men med hjälp av animeringar blir det tydligare. Låt axlarna ritas upp och förklara samtidigt vad de representerar. Rita därefter upp diagrammet steg för steg.  

Övergångar

Generellt bör man använda samma övergång genom hela presentationen. Men ett sätt att visuellt berätta för åhörarna att föreläsningen byter område är genom att byta övergång. Detta används ofta i filmer och är pedagogiskt och tydligt.

Text

Mycket text kan vid första anblicken få läsaren att hoppa till. Detta vill man undvika. Istället för att visa all text samtidigt kan man låta de olika delarna ploppa upp en och en när föreläsaren talar om det.   

Typografi

Typografi är ett samlingsnamn för utseendet av texten. Hur förhållandena är mellan rubrik och text samt typsnitt och storlek är några parametrar som ingår.

Man delar in typsnittets utseende i fyra huvudgrupper: Serif, Sans serif, Script och Display. Traditionellt skrivs rubriker i ett typsnitt utan klackar, så kallade Sans serif. Arial är vanligt förekommande. Medan större textinnehåll traditionellt skrives med typsnitt som har klackar, så kallade Serif eftersom det ger en bättre läsbarhet vid större textmängder. Exempel på ett vanligt Serif-typsnitt är Times. Scripter är typsnitt som liknar skrivstil och skall användas sparsamt då de är svårare att läsa. Ett annat ord för Display är rubrik-typsnitt som används i större rubriker.  

Exempel på typsnitt från den fyra huvudgrupperna Sans serif, Serif, Display, Script
Exempel på typsnitt från den fyra huvudgrupperna Sans serif, Serif, Display, Script

När det gäller presentationer rekommenderas att endast använda Sans serif. Av den enkla anledningen att textinnehållet är begränsat. Här varierar man helst inte typsnitt utan jobbar endast med olika storlekar på titel, rubrik, underrubrik samt text. Undantag kan vara då man vill framhäva något.

Text

Text skall användas måttligt när det gäller presentationer. Försök istället hitta grafik som förmedlar budskapet. Det gamla uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” stämmer. Anledningen är att text automatiskt drar till sig uppmärksamhet och kräver koncentration för att läsa.

– Generellt kan man säga att text som visas men som för tillfället inte används, inte skall synas.

Listor är bra om det används på rätt sätt. Punkterna skall vara sammanfattade och inte längre än en mening, helst bara några ord. 

Fokus

Var ligger fokus? I normala fall skall fokus vara på föreläsaren. Presentationen har som syfte att förstärka budskapet. Detta görs bäst med hjälp av grafik eftersom det är lätt att ta till sig och kräver inte så mycket koncentration. Grafik är ett samlingsnamn för bilder, illustrationer, symboler och grafiska former. De kan antingen vara specifika eller konceptuella, det spelar mindre roll. Huvudsaken är att föreläsarens budskap förtydligas.

Men det finns tillfällen då själva presentationen är i fokus. Exempel på sådana är film, text och diagram. 

När ett filmklipp spelas stannar föreläsaren upp och all uppmärksamhet går till presentationen, detta kan tyckas självklart.

Men när det gäller text är detta inte lika självklart. När vi ser en text flyttas automatiskt uppmärksamheten och vi börjar läsa. Konsekvensen blir att fokus dras bort från föreläsaren. För att ändra på detta bör föreläsaren istället antingen stanna upp precis som i filmklippet ovan och låta åhörarna läsa, eller ännu bättre, att läsa upp texten som visas. Då kommer fokus tillbaka till föreläsaren samtidigt som budskapet förstärks eftersom åhöraren kan läsa med. Med andra ord, dela upp det på två sidor. Visa först grafik som förmedlar budskapet samtidigt som du pratar. Läs därefter texten från presentationen tillsammans med åhörarna.     

Det är liknande när det gäller diagram. Om man visar ett diagram måste föreläsaren förmedla vad det är man ser. Att prata om hur populationen ökat och samtidigt visa ett diagram med en massa staplar utan förklaring blir inte bra. Var ligger fokus?

– Om du visar innehåll som kräver mycket koncentration bör du prata till det, inte om det.

Layout

Layout handlar om att fördela föremål på sidan. Parametrar att ta hänsyn till är format, orientering och satsyta. Formatet är den fysiska ytan i bredd och höjd inklusive marginaler. Detta anges antingen i pixlar (digitalt media) eller millimeter (tryckt media). Orientering är antingen stående eller liggande. Satsytan är området innanför marginalerna. 

När det gäller presentationer bör layouten vara så enkel som möjligt. En textspalt som är centrerad på sidan med en rubrik överst är det som är vanligast. Om man vill visa både text och bild på samma sida kan man fördela detta på två kolumner. Man kan också välja en bild / färgad platta som täcker hela sidan. Eller en kortare text som fyller satsytan, satt i antingen display- eller script typsnitt.

Minimalistisk layout

En minimalistisk layout är sidor med begränsat innehåll, där elementen är sparsamt utlagda, rejält med luft och utan några distraktions element. Ofta svart text på vit bakgrund. Detta kan uppfattas som tråkigt, men är samtidigt lätt att ta till sig.

Målgruppsanpassad layout

Det är viktigt för trovärdigheten att layouten är målgruppsanpassad. Exempelvis bör det inte se ut som en serietidning om en koncern skall presentera sin årsredovisning. Däremot hade en sådan layout passat utmärkt med barn som målgrupp.

Text och bild

Text på en bakgrundsbild är ett exempel som kan leda till frustration. Fundera istället på att separera texten från bilden och lägg den i en färgad platta. Resultatet blir mycket tydligare. Texten riskerar inte flyta in i bilden och både textens och bildens budskap kommer fram.

Text på bild olika exempel
Text på bild olika exempel

Bilder

Håll dig till samma manér, även kallat bildspråk i hela presentationen. Det gör det tydligt och konsekvent. Blanda inte bildspråk i samma presentation. Ett exempel på manér kan vara en bild som det lagts filter på för att efterlikna gamla gulnade fotografier. Ett annat kan vara att man överexponerar bilderna. Liknande gäller för illustrationer.

Färg

Färger är viktigt. Det drar till sig uppmärksamhet. Men det kan tyckas svårt att välja. Många färger är starkt kopplat med känslor, samtidigt som de förknippas med olika saker, platser, upplevelser med mera. Inte nog med detta, färger har olika betydelse i olika kulturer. Sen har vi färgkontraster att ta hänsyn till. Det är inte helt okomplicerat och inte så konstigt om man ger upp och väljer någon neutral färg.

Generellt kan man säga att man skall hålla sig till en begränsad färgskala för att få en harmoni och en konsekvent i sin presentation. 

Ett sätt att välja färger är att plocka ut de som ligger nära varandra. Detta kan man göra med hjälp av ett färghjul. Exempelvis ligger färgerna grön och gul nära varandra. Medan dess motsvarighet är lila och blå.

Ett annat sätt är att använda så kallade temafärger. Exempel på temafärger är höst. Om man tillexempel skall hålla ett föredrag om hur man skapar en lyckad gåsmiddag, passar höstfärger utmärkt. Är du däremot hotellägare på Mallorca vill du ha färger som förknippas med sol och bad. 

Funderar du på att lägga en text på en färgad bakgrund bör denna ha en färg som är i tydlig kontrast mot bakgrunden.

Åhörarkopia

Det anses som god kutym att ge åhörarna en kopia av själva föreläsningen. Skapa en anpassad variant som skickas till åhörarna i PDF-format. Det finns ingen anledning att skicka föreläsarens presentation eftersom den innehåller anteckningar och animeringar. Åhörarnas version behöver inte heller vara fullständig utan kan vara en sammanfattning. Den kan innehålla copy-/rättighetstext längst ned på varje sida – som då inte behöver visas på föreläsningen.


Mer info

Tycker du denna artkel är intressant och vill få mer fördjupning eller veta mer – kontakta mig så kan vi diskutera hur vi skulle kunna samarbeta.