Här visas några exempel på bokproduktion som jag varit delaktig i.

Detective Marketing

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Bok: DetectiveMarketing, omslag
Bok: DetectiveMarketing, exempeluppslag 1
Bok: DetectiveMarketing, exempeluppslag 2

Lätta steg för löparen

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Bok: Lätta steg för löparen, omslag
Bok: Lätta steg för löparen, exempeluppslag

Dövas världsspel genom tiderna

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Bok: Dövas världsspel genom tiderna, omslag
Bok: Dövas världsspel genom tiderna, exempeluppslag 1
Bok: Dövas världsspel genom tiderna, exempeluppslag 2

Skåneboken

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Skåneboken omslag

Bok: Skåneboken, omslag

Skåneboken uppslag 1

Bok: Skåneboken, exempeluppslag 1

Skåneboken uppslag 2

Bok: Skåneboken, exempeluppslag 2

Skåneboken uppslag 3

Bok: Skåneboken, exempeluppslag 3

ABC Tours resekatalog

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Resekatalog: ABCTours, omslag
Resekatalog: ABCTours, exempeluppslag 1
Resekatalog: ABCTours, exempeluppslag 2
Resekatalog: ABCTours, exempeluppslag 3