Här visas några exempel på bokproduktion som jag varit delaktig i.

Detective Marketing

Lätta steg för löparen

Dövas världsspel genom tiderna

Skåneboken

ABC Tours resekatalog