Här visas några exempel på illustrationer i olika manér som jag skapat genom åren.