Här visas några exempel på animerade pedagogiska genomgångar som jag skapat i Powerpoint för InterMatte.